Home

Duurzame varkenshouderij

Duurzame varkenshouderij

Duurzame varkenshouderij is de laatste jaren sterk toegenomen. De varkenshouders zijn zich de laatste jaren steeds meer bewust van hun grote maatschappelijke rol binnen de samenleving. Daarom wordt er steeds meer geïnvesteerd in duurzame varkenshouderij. Dit gebeurt tijdens het bouwen van de stallen, aandacht voor de leefbaarheid, maar in ook de omgang met de dieren.

Duurzame varkenshouderij van groot belang.

Tijdens de bouw van nieuwe stallen wordt al rekening gehouden met het duurzame varkenshouderij. Dit begint met de keuze van de materialen. Bij deze keuze is de oppervlakte van de stal van belang. Hierbij kan Delta-i
een oplossing zijn. Een duurzaam, lichtgewicht RVS-drager die een grote overspanning aan kan. 

De varkenshouder van dit moment is zich bewust van zijn maatschappelijke rol en beseft dat hij zonder duurzame varkenshouderij geen toekomst heeft.